Conditii de inchirieri auto | West Rent a Car Timisoara

 

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERI MASINI

PARTILE CONTRACTANTE: Firma Inchirieri si Client

 

  1. Descrierea obiectului contractului

1.1 Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre Firma, Clientului, a autoturismului, proprietatea Firmei, denumit in continuare in prezentul contract „autovehicul”, in schimbul achitarii de catre Client a unui pret. In sensul prezentului contract, prin „Client” se intelege atat societatea comerciala cat si persoana fizica desemnata sa conduca autovehiculul.

1.2 Pe toata durata contractului Firma isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere.

  1. Predarea-primirea autovehiculului

2.1 Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract, si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire.

2.2 Autovehiculul se pune la dispozitia Clientului impreuna cu talon, asigurare, rovinieta si toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, cric, etc.), ce vor fi inventariate in procesul verbal de predare-primire.

2.3 Autovehiculul se inchiriaza spalat interior – exterior si cu plinul facut, si va fi returnat in aceleasi conditii.

2.4 Locul predarii-primirii autovehiculului este specificat in pagina nr.2. In cazul in care autoturismul este returnat de catre Clientul intr-o alta locatie, diferita de cea de livrare, acesta va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 40 €.

  1. Conditii de folosire

3.1 Pentru a inchiria un autoturism Clientul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: varsta minima de 21 ani, permis de conducere, categoria B, minim de 1 an de la data dobandirii si trebuie sa prezinte documentele de indentitate BULETIN sau PASAPORT in copie si original.

3.2 Clientul declara ca va folosi autovehiculul inchiriat pe teritoriul Romaniei. Trecerea granitei este posibila doar la cererea Firmei, in caz contrar se retine garantia in totalitate.

3.3 Firma ofera asistenta rutiera pe teritoriul Romaniei, in cazul defectarii autovehiculului din vina acesteia. In cazul defectarii autovechiculului in afara tarii, Clientul este obligat sa suporte toate costurile necesare pentru aducerea masinii in tara.

3.4 In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Clientul, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment. Firma avand posibilitatea de urmarire pe oricare dintre cei 2 pentru recuperarea prejudiciilor.

3.5 Sub sanctiunea platii de daune si excluderea de la acoperire de catre asigurare, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii: in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie; pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit; pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; in timp ce Clientul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona; in concursuri, curse sau teste auto; pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei; sa nu fie dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract).

3.6 Clientul se obliga sa pastreze autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa documentele si cheile acestuia.

3.7 In caz de accident Clientul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte atat Firma cat si Politia si sa se prezinte la cel mai apropiat post de Politie pentru a obtine un Proces Verbal Constatator al accidentului pana la sfarsitul perioadei de inchiriere. In cazul in care Clientul nu prezinta acest Proces Verbal, acesta isi asuma responsabilitatea pentru reparatiile integrale. Asigurarile sunt aplicabile numai in cazul in care Clientul prezinta actele constatatoare eliberate de Politie pentru accident.

3.8 In cazul in care Clientul opteaza pentru o asigurare normala Rca si in caz de accident din vina acestuia, se obliga sa achite plata integrala pentru repartiile autovehiculului.

3.9 In caz de furt al autoturismului, Clientul se obliga sa preda cheile si documentele autovehiculului, dovada furtului (proces verbal) intocmit de catre organele de Politie abilitate si declaratia pe proprie raspundere cu privire la imprejurarile producerii evenimentului.

3.10 Clientul se obliga sa retina pentru o perioada de 90 de zile de la data incheierii perioadei de inchiriere, toate documentele referitoare la inchiriere si la orice incidente intervenite in legatura cu autovehiculul.

3.11 Indiferent de tipul de asigurare pentru care a optat, Clientul raspunde de repararea integrala a daunelor autovehiculului si de plata daunelor colaterale in urmatorele situatii:

– avarierea partii inferioare  a autovehiculului, a jantelor, a anvelopelor sau a habitaclului si/sau deteriorarea elementelor din interior (tapiterie, fete usi, ornamente, etc.) si/sau exterior ce nu rezulta in urma unui  eveniment rutier acoperit de asigurare.

– furtul autovehiculului cu tot cu actele originale sau cheile masinii

– orice alta excludere de la asigurarea casco, conform conditiilor generale de asigurare ale autovehiculului ce face obiectul prezentului contract.

3.12 Clientul isi da acordul ca Firma de inchirieri sa debiteze conturile sale in situatia in care se creeaza o paguba de natura celor expuse mai sus, ca suma necesara aducerii autovehiculului in starea initiala, confrom devizului de reparatie emis de catre o unitate autorizata si agreatav de Firma.

Platii si Taxe

4.1 Dupa semnarea contractului de inchiriere clientul sa obliga sa plateasca in avans costul inchirierii + garantia stabilita. Plata poate fi facuta prin numerar, transfer bancar si card de credit (MasterCard, Maestro, Visa).

4.2 Clientul este de acord sa achite alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile, cum ar fi: tichetele de parcare, amenzile de circulatie sau de parcare, etc. Prin semnarea acestui contract, Clientul atesta ca i-a fost adusa la cunostinta suma initiala autorizata pentru plata de pe cardul si accepta orice plata ulterioara care ii va fi imputata conform acestui contract.

4.3 Autovehiculul va fi livrat cu rezervorul plin Clientului, care, in schimb, va fi obligat sa returneze autovehiculul tot cu rezervorul plin. Pentru carburantul lipsa in momentul predarii autovehiculului, se va plati 1,8 Euro/litru.

4.4 In cazul pierderii chei sau documentele autovehiculului Clientul va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 200 €.

4.5 In cazul in care masina este returnata fara a fi curatata, ori prezinta urme de murdarie in interior / exterior, se va percepe o taxa suplimentara de 10 €.

4.6 Fumatul in interiorul autoturismului este interzis, in caz contrar se aplica o taxa de 30 €.

4.7 La inceputul perioadei de inchiriere se solicita Clientului un depozit de siguranta. Depozitul se restituie ulterior dupa verificarea caroseriei si a starii tehnice a autoturismului, inca cazul deteriorarii autoturismului si evaluarii pagubei de catre Firma, depozitul va fi retinut integral (pana la sfarsitul investigatiei si evaluarii pagubei).

4.8 Tarifele nu includ: costurile carburantilor, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si toate costurile rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume cade in sarcina Clientului.

5.Intarzierea in predarea autovehiculului

5.1 Intarzierea in predarea autovehiculului de catre Client, are urmatoarele consecinte:

a) daca intarzierea este de cel mult 1 ora, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;

b) incepand cu ora a 2-a de intarziere, Clientul va fi obligat la plata chiriei / zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract;

d) in caz de intarziere cu mai mult de 5 ore fata de ora stabilita in contract (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic) Firma isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furtul autoturismului.

6.Incetarea contractului

6.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

a) la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;

b) prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;

c) prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate.

6.2 In toate cazurile de incetare a contractului, Clientul are obligatia sa achite toate sumele datorate Firmei pana la data incetarii locatiunii.

6.3 Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

6.4 Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Pentru intrebari privind conditiile de inchiriere, ne puteti contacta direct la pagina de CONTACT sau la numarul de Tel. +40 749 54 09 54 sau scriindu-ne la adresa de e-mail. westrentacar.com@gmail.com.