Conditii de inchirieri auto Timisoara

 

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERI MASINI

PARTILE CONTRACTANTE: Firma Inchirieri si Client

 

1. Descrierea obiectului contractului

1.1 Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre Firma, Clientului a autoturismului, proprietatea Firmei, denumit in continuare in prezentul contract „autovehicul”, in schimbul achitarii de catre Client a unui pret.

1.2 Pe toata durata contractului Firma isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere. Autovehiculul este asigurat, asigurarea fiind operabila in conditiile legii si ale prezentului contract.

1.3 Clientul declara ca va folosi autovehiculul inchiriat pe teritoriul Romaniei. Trecerea granitei este posibila doar la cerere Firmei.

1.4 In cazul in care Clientul este o societate comerciala, in sensul prezentului contract, prin „Client” se intelege atat societatea comerciala cat si persoana fizica desemnata de aceasta sa conduca autovehiculul, inscris in prezentul contract.

2. Predarea-primirea autovehiculului

2.1 Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract, si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire.

2.2 Autovehiculul se pune la dispozitia Clientului impreuna cu cartea de identitate, asigurare, rovinieta si toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, cric, etc.), ce vor fi inventariate in procesul verbal de predare-primire. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

2.3 Autovehiculul se inchiriaza spalat interior – exterior si cu plinul facut, si va fi returnat in aceleasi conditii.

2.4 Locul predarii-primirii autovehiculului este specificat Anexa nr.4 Clientul poate sa returneze autovehiculul la locul in care l-a primit fara sa achite nici o taxa. In cazul in care autoturismul este returnat de catre Clientul intr-o alta locatie, diferita de cea de livrare, acesta va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 40 €.

3.Plata in avans

3.1 Plata in avans reprezinta suma pe care o solicita compania de inchirieri clientului pentru rezervarea unui autoturism. Aceasta suma reprezinta contravaloarea a 10 % di suma totala perceputa clientului pentru inchirierea autoturismului. In ziua inchirierii autoturismului clientul va plati diferenta dintre pretul total de inchirere si suma platita in avans. Daca clientul nu onoreaza rezervarea, aceasta suma ramane in contul companiei de inchiriere.

4.Conditii de folosire

4.1 Clientul inchiriaza autovehiculul in scopul transportului de persoane.Orice alta utilizare contrara atrage culpa Clientului, pentru eventualele daune sau avarii produse.

4.2 Pentru inchirierea autoturismului Clientul trebuie sa prezinte permisul de conducere si un act de identitate in original valabil la data inchirierii. Autoturismul nu poate fi inchiriat in baza unei copii dupa permisul original.

4.3 Pentru a inchiria un autoturism Clientul  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: varsta minima de 21 ani si carnet de conducere (categoria B) minim de 1 an de la data obtinerii.

4.4 In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Clientul, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Firma avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor.

4.5 Sub sanctiunea platii de daune si a excluderii de la acoperire de catre asigurare, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii: in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie; pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit; pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; in timp ce Clientul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona; in concursuri, curse sau teste auto; pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei; sa nu fie dat in folosinta unei personae neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere); Clientul se obliga sa pastreze autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa documentele acestuia.

4.6 Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata, Clientul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu masina intr-unul din cazurile de mai sus.

4.7 In caz de accident Clientul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte atat Firma cat si Politia si sa se prezinte la cel mai apropiat post de Politie pentru a obtine un Proces Verbal Constatator al accidentului pana la sfarsitul perioadei de inchiriere. In cazul in care Clientul nu prezinta acest Proces Verbal, acesta isi asuma responsabilitatea pentru reparatii integrale. Asigurarile sunt aplicabile numai in cazul in care Clientul prezinta actele constatatoare eliberate de Politie pentru accident. In cazul in care Clientul nu prezinta aceste inscrisuri, el este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plata si accepta sa faca aceasta plata.

4.8 In caz de furt al autoturismului, Clientul se obliga sa preda cheile si documentele autoturismului, dovada furtului (proces verbal) intocmit de catre organele de Politie abilitate si declaratia pe proprie raspundere cu privire la imprejurarile producerii evenimentului.

4.9 Clientul se obliga sa retina pentru o perioada de 90 de zile de la data incheierii perioadei de inchiriere, toate documentele referitoare la inchiriere si la orice incidente intervenite in legatura cu autovehiculul.

4.10 Firma nu raspunde pentru pagubele suferite de Client ori de persoanele care il insotesc, in legatura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului, daca acestea nu se datoreaza unor defectiuni legate de autovehicul.

4.11 Firma ofera asistenta rutiera pe teritoriul Romaniei, in cazul defectiunii autovehiculului din vina acesteia. In cazul defectiuni autovechiculului in afara tarii, Clientul este obligat sa suporte toate costurile necesare pentru aducerea masini in tara.

5.Platii si Taxe

5.1 Dupa semnarea contractul de inchiriere clientul sa obliga sa plateasca in avans costul inchirierii + garantia stabilita. Plata poate fi facuta prin numerar, transfer bancar si card de credit (MasterCard, Maestro, Visa).

5.2 Suma inscrisa in contract ca pret nu include valoarea unor eventuale amenzi, taxe, penalitati pentru durata inchirierii.

5.3 Clientul este de acord sa achite alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile, cum ar fi: tichetele de parcare, amenzile de circulatie sau de parcare, etc. Prin semnarea acestui contract, Clientul atesta ca i-a fost adusa la cunostinta suma initiala autorizata pentru plata de pe cardul sau si accepta orice plata ulterioara care ii va fi imputata conform acestui contract.

5.4 Uleiul, mentenanta si raspunderea civila auto + casco sunt incluse in pret.

5.5 Combustibilul nu este inclus in pret. Autovehiculul va fi livrat cu rezervorul plin Clientului, care, in schimb, va fi obligat sa returneze autovehiculul tot cu rezervorul plin. Pentru carburantul lipsa in momentul predarii autovehiculului, se va plati 1,8 Euro/litru.

5.6 Clientul va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 40 €, in cazul in care autoturismul este returnat intr-o alta locatie, diferita de cea de livrare.

5.7 Clientul va trebui sa plateasca o taxa suplimentara de 150 € in cazul pierdii chei si/sau documentele masinii.

5.8 In cazul in care masina este returnata fara a fi curatata ori prezinta urme de murdarie a interiorului si exterioarului, se va percepe o taxa suplimentara de 10 €.

5.9 La inceputul perioadei de inchiriere se solicita Clientului un depozit de siguranta. Depozitul se restituie ulterior dupa verificarea caroseriei si a starii tehnice a autoturismului, inca cazul deteriorarii masinii si evaluarii pagubei de catre Locator depozitul va fi retinut integral (pana la sfarsitul investigatiei si evaluarii pagubei).

6.Perioada de inchiriere

6.1 Durata contractului poate fi prelungita pe o noua perioada de timp, numai prin acordul scris al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

7.Intarzierea in predarea autovehiculului

7.1 Intarzierea in predarea autovehiculului de catre Client, are urmatoarele consecinte:

a) daca intarzierea este de cel mult 1 ora, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;

b) incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalitati de 10 % pentru fiecare ora, din cuantumul chiriei datorate pe zi;

c) incepand cu a 5-a ora de intarziere, Clientul va fi obligat la plata chiriei / zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract;

d) in caz de intarziere cu mai mult de 10 ore fata de ora stabilita (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic) Firma isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furtul masinii.

8.Alte clauze asupra carora partile convin (optional)

Partile contractante convin urmatoarele : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

9. Incetarea contractului

9.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

a) la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia; b) prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;

c) prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii;

d) pieirea bunului, in conditiile legii.

9.2 In toate cazurile de incetare a contractului, Clientul are obligatia sa achite toate sumele datorate Firmei pana la data incetarii locatiunii.

9.3 Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

9.4 Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

9.5 Acte anexe la prezentul contract: talonul masinii, asigurare, rovinieta, proces verbal de predare-primire. Subsemnatul Client, declar ca preiau azi, _________, autovehiculul descris in contractul mentionat, in conditiile stipulate, in stare buna de folosinta, cu dotarile (accesoriile) prevazute in prezentul proces verbal de predare-primire si ma oblig sa folosesc bunul ca un bun proprietar, conform destinatiei acestuia, si sa il predau la sfarsitul contractului in starea in care l-am primit, cu uzura fireasca provenita din utilizarea sa normala.

Pentru intrebari privind conditiile de inchiriere, ne puteti contacta direct la pagina de CONTACT sau la numarul de Tel. +40 749 54 09 54 sau scriindu-ne la adresa de e-mail. westrentacar.com@gmail.com.